Intelektualne djelatnosti

Poslovni odbor
mandat 2022.-2026

  • MILJENKO MILANOVIĆ, pročelnik
  • MATEA SEDMAK MARTINČIĆ,zamjenik pročelnika
  • ZIJAD GRAČIĆ, tajnik
  • MAJA VRAČARIĆ, član
  • IGOR OSLIĆ, član
  • TOMISLAV JEFFREY JEMRIĆ, član
  • VJERA TOMAŠ, član
  • ZORAN POZNANOVIĆ, član
  • GRGO PETROV, član
  • TANJA ROCA, član