Uručene potvrde o pohađanju osnovnog tečaja talijanskog jezika

"European Professionals for Croatian Beauticians"

EUPROCROB

EU program za cjeloživotno učenje - potprogram Leonardo da Vinci
Po završetku jezičnih priprema sudionice projekta "European Professionals for Croatian Beauticians" (EUPROCROB) dogovorile su se da će im potvrde o pohađanju osnovnog tečaja talijanskog jezika Obrtničko učilište svečano uručiti po povratku s mobilnosti.

Tako je u ponedjeljak 11.02.2013. godine održan sastanak svih sudionika na kojem su još jedanput razmijenjena iskustva i dojmovi te doneseni zajednički zaključci koji će se prezentirati na sastanku Sekcije kozmetičara.

Ovo je bila prilika da se razmijene fotografije i filmovi snimljeni za vrijeme mobilnosti koji će biti prezentirani na sastanku Sekcije i dostavljeni Agenciji za mobilnost i programe EU uz dokumentaciju o projektu.

Tajnik Udruženja obrtnika grada Zagreba mr. Boris Trupec uručio je potvrde o jezičnim pripremama te izrazio nadu da će ovo biti poticaj za daljnju profesionalnu međunarodnu suradnju vezanu uz strukovno obrazovanje za kozmetičare i primjer drugim sekcijama da se uključe u EU projekte. Obrtničko učilište pohvalilo je sve sudionice na ozbiljnom radu i angažmanu u izvršavanju zadataka za vrijeme priprema.