Upravni odbor: o izmjenama pravilnika i aktivnostima koje slijede

Upravni odbor Udruženja obrtnika grada Zagreba prihvatio je izvješće Nadzornog odbora o financijsko materijalnom poslovanju Udruženja u proteklih 9 mjeseci. Primjedbe koje su rezultat pregleda blagajne, ulaznih i izlaznih faktura, Odluka i Ugovora zapravo su nastojanje da financije budu što transparentnije.

Jednoglasno su prihvaćene i izmjene i dopune pravilnika o organizaciji nastupa članova Udruženja obrtnika grada Zagreba na sajmovima u zemlji i inozemstvu, sufinanciranje posjeta stručnim sajmovima i seminarima, natjecanjima i sudjelovanje u programima Obrtničkog učilišta. Pravilnikom su jasnije  definirani uvjeti za sufinanciranje nastupa na sajmovima članova UOGZ.

Upravni odbor prihvatio je prijedlog da se proceduru stavi izmjena Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju jedinstvenog sustava financiranja strukture prihoda iz doprinosa za Udruženje obrtnika grada Zagreba, a rok za dostavu prijedloga je 15. studeni ove godine.

U nastavku sjednice dat je pregled održavanja sajmova do kraja godine u organizaciji  Udruženja i Sekcije proizvođača suvenira, kao i aktivnosti vezane za objekte u vlasništvu Udruženja.

Također je donijeta odluka o imenovanju  Producentskog tima za organizaciju 83. Zlatne igle kako bi se s pripremama započelo na vrijeme.