Upoznavanje s tradicijskim obrtima u turskom gradu Kastamonu

U turskom gradu Kastamonu održan je drugi sastanak projekta THESAURUS - Treasury for Adult Education. U mobilnosti su sudjelovali Boris Trupec, Zlatko Tkalčević i Krešimir Alerić iz Udruženja obrtnika grada Zagreba kao predstavnici Hrvatske te predstavnici drugih zemalja sudionica projekta: Turske, Rumunjske, Portugala i Grčke. U Kastamonu Public Education Centeru predstavili smo aktivnosti u vezi s projektom od prvog sastanka, a isto su učinili i ostali partneri.

Nakon prezentacija aktivnosti u vezi s projektom organizirana je evaluacija projektnih aktivnosti i ishoda. Domaćini su također predstavili svoje narodne plesove i glazbu, a potom je bila evaluacija dnevnih aktivnosti.

Sljedećeg dana bili smo u Handicrafts centru gdje smo vidjeli tradicionalan način obrade tekstila. Nakon toga bili smo u Vedat Tek Exibition Centeru gdje smo proučavali tradicionalne proizvode. Kasnije smo sudjelovali na radionici u Handicrafts workshop (Wood Academy) gdje nam je pokazan način obrade drvenog materijala i tradicijskog ukrašavanja karakterističnog za domaćine. Nakon prezentacije sudjelovali smo u stvaranju tradicijskih drvenih reljefa. Poslije radionice organizirana je evaluacija dnevnih aktivnosti i priprema materijala za sljedeći dan.

Idućega dana projektnog sastanka sudjelovali smo na radionici u Yakupağa Külliyesi gdje nam je predstavljen način ukrašavanja tekstila i gdje smo sudjelovali u izradi ukrašavanja uz upotrebu tradicionalnih alata. Potom smo proučavali tradicionalne prOizvode u Münire Sultan.

Nakon toga imali smo organiziran posjet Handicrafts Center Museum kako bi se bolje upoznali s tradicijom domaćina. Tijekom dana posjetili smo i više gradskih znamenitosti.

Sljedećega dana imali smo organiziran put u Safranbolu, grad pod zaštitom UNESCO World Heritage. Nakon posjeta Safranbolu bila je evaluacija projektnog sastanka i dogovor za buduće aktivnosti prije trećeg sastanka koji će biti na Cipru.