Talijanska Conceria DINGO predstavila se kožnim galanteristima

Prezentaciju vrhunskih koža za remenje, torbe, cipele, sedla i cijelih koža imao je u Udruženju obrtnika grada Zagreba talijanski proizvođač Conceria DINGO. Štavionica je ponudila proizvođačima kožne galanterije svoju biljno štavljenu kožu, bez štetnog kroma. Velik izbor boja i uzoraka te, naravno, vrhunska kvaliteta najviše su se svidjeli članovima Sekcije kožne galanterije.

Štavionicu je predstavio Graziano Bellini. Istaknuo je da godinama imaju istoga dobavljača i isporučuju istu kvalitetu. Cijene po četvornom metru su od 51 do 62 eura, obrada kakvu poželite.

Conceria DINGO u Hrvatskoj već surađuje s pojedinim obrtnicima. Sudeći po zanimanju ta bi se suradnja uskoro mogla proširiti, tim prije što se mogu nabavljati i manje količine koža.

Predstavljanje talijanske štavionice bio je nesvakidašnji uvod u sastanak Sekcije kožne galanterije. Razgovaralo se o Poduzetničkom impulsu i odlučeno je kako će se zatražiti da ubuduće poticaje mogu dobiti i obrtnici bez zaposlenih radnika.

Za sudjelovanje na modnoj priredbi „Zlatna igla“ predložen je Radovan Šafarić, ali je i napomenuto da može i odustati ako ne bude zadovoljan organizacijom.

Povodom obilježavanja 50. Jubilarnog Dana obrtnika predloženi su i kandidati za priznanja: Radovan Šafarić, Zlatko Tucman, Tanja Pokupec Hubak, Miljenko Vuk i Boris Skomina.

Na kraju sastanka članovi Sekcije kožne galanterije dobili su informacije o projektu zajedničke nabave i o mogućnostima prijava na informatičke radionice. Predloženo je i da se ukine sva papirnata korespondencija te da komunikacija bude obavezno emailom tj. elektroničkom poštom.