Suradnja Sekcije fotografa i Gradskog ureda za opću upravu traje već 28 godina

Na inicijativu sekcije fotografa 1990.godine prihvaćena je ponuda u Gradskom uredu za opću upravu za obavljanje fotografskih usluga fotografiranja i video snimanja vjenčanja u 10 Matičnih ureda grada Zagreba.
Pomoćnici pročelnika gosp. Janka Žitka, gđa. Dragica Kovačić, dipl.iur., i gosp. Ivan Glazer, dipl.iur., u tim godinama borbe za hrvatsku samostalnost, otvorili su prvi put vrata fotografima obrtnicima grada Zagreba i mladencima omogućili dobrovoljnu vrlo kvalitetnu fotografsku uslugu.
Danas se navršava 28 godina neprekidne dugotrajne suradnje, jedinstvene za obrtništvo.
U cijelom tom prošlom vremenu suradnja sa svim pročelnicima i matičarkama u 10 Matičnih ureda bila besprijekorna, zahvaljujući profesionalnosti i visokoj kakvoći rada u početku 19 fotografa obrtnika rasporednih za dežurstva prema lokaciji radionice.
Fotografske usluge u Matičnim uredima su isključivo na zahtjev mladenaca koji ih izražavaju neposredno prije početka vjenčanja.

Prilikom obilježavanja 28 godina suradnje u Udruženju obrtnika, pročelnica sekcije Diana Štimac Grzelj je poručila: „Danas od srca svima Vama zahvaljujemo na ovoj dugotrajnoj tradicionalnoj suradnji i želimo da se suradnja nastavi na zadovoljstvo i sreću svih budućih mladenaca i da isto tako zajednički dočekamo 30.obljetnicu naše suradnje. Hvala vam svima!“