Radno i veselo na radionici

Hvala proizvođačima suvenira,

posebno obrtima " Farbica"  i "Tomica  Marica ". 

:) :)