Poziv za sastanak Sekcije instalatera grijanja i klimatizacije