Općenito o projektu

„Thesaurus - Treasury for Adult Education“

Trajanje 01.08.2013.- 24.07.2015.

Partneri:

1. Asociatia Culturalã Europea, Vaslui, Rumunjska – neprofitna nevladina organizacija, osnovana 2005. sa 150 članova

2. Udruženje obrtnika grada Zagreba, HR

3. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu, Turska - je uprava odgovorna za obrazovanje u pokrajini Kastamonu . Temeljna je upravljanje i planiranje obrazovanja za šezdeset tisuća studenata.

4. Asociaţia Magister Educationis Neamţ, Piatra-Neamt, Rumunjska – novoformirana ustanova za obrazovanje odraslih

5. ECDL Cyprus LTD, Nicosia,Cipar - privatna organizacija u potrazi za poboljšanjem i promicanjem visokih standarda među informatičkim stručnjacima, u svrhu shvaćanja utjecaja koje informatika ima na zapošljavanje, posao, društvo, kao i na kvalitetu života građana.

6. University of Patras (UPAT) - Laboratory for Graphics, Multimedia and GIS (MMLAB), Rion, Patras, Grčka - Odjel Sveučilišta Patras osnovan 1994., Primarna djelatnost u laboratoriju uključuju: potporu Odjela Računalog inženjerstva & informatike preddiplomski obrazovanja, potporu Odjela Računalog inženjerstva & informatike poslijediplomskog obrazovanja, teorijska istraživanja, razvoj grafike, multimedije, GIS, medicinske informatike i aplikacijeTelematika
i alatima u okvirima nacionalnih i EU istraživačkih projekata.
7. Agrupamento de Escolas de Vialonga, Vialonga, Portugal, - Škola, koja se bavi i obrazovanjem odraslih sa skoro 1000 studenata, također je koordinator grupe državnih škola koje uključuju skoro 200 studenata.

8. Genista Research Foundation, Rabat, Malta, - neprofitna organizacija osnovana 2002. sa ciljem koordiniranja projekta o održivoj poljoprivredi i bioraznolikosti, u kojem se pokazuju praktični sustavi u raznim sektorima poljoprivrede gdje se očekuje da se preuzme veća briga o okolišu i zdravlju potrošača.

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je promicanje međukulturnog europskog obrazovanja odraslih na temelju učenja jezika, informatikei širenja tradicije .

Uz glavni cilj, projekt ima i ove ciljeve:

a) da ostvari europsku mrežu praktične nastave valorizirajući tradicionalnu lokalnu baštinu,

b ) poboljšati međugeneracijski dijalog, stvaranjem prijateljskog ugođaja koristeći IT cloud tehnologije i valorizacije tradicije za poučavanje i učenje manje poznatih i manje učenih europskih jezika , prvo u partnerstvu, a poslije na razini cijele Europe.

" Thesaurus " će staviti zajedno 8 europskih institucija iz 7 zemalja , s različitim sustavima i koncepata u području obrazovanju odraslih, od Sveučilišta do nedavno osnovanih centara za obrazovanja odraslih. Oni će raditi zajedno kako bi dobili novu metodologiju za odrasle učenike u pozadinskom prijateljskom IT okruženju na Engleskom jeziku zajedničke tečajeve sa open-source specifičnim i orginalnim softwareom (razina A1-A2-B1).

Udruženje obrtnika grada Zagreba kroz ovaj projekt želi riješiti nedostatak informacija koji se tiču hrvatske tradicije na razini Europe te nedostatak alternativnih načina za stvaranje profesionalne obuke u nekim područjima (jezici, IT vještine, znanja o kulturi), usklađenost sa ostalim zemljama EU, sustavnog praćenja aktivnosti unutar organizacije, neodostatak informacija oko kulture (blogovi, filmovi, tečajevi, vodiči, brošure.) Kroz ovaj projekt Udruženje obrtnika grada Zagreba će osigurati razvoj nove razine treninga na europskoj razini za svoje članove, poboljšanje kvalitete usluga kroz uvođenje nekonvencionalnih strategija obuke, razvijati suradnju sa drugim partnerima u inozemstvu preko mobilnosti te poticati valoriziranje nacionalne tradicije.

Projekt će putem web stranice omogućiti informacije o ovom projektu, kao i doprinosu koji će svaki partner dati u sklopu projekta. Tokom projekta radit će se dokumentarni film, koji će pratiti razvoj projekta od početka do kraja.