Održan 17. Plinarski forum

22.veljače u hotelu Antunović održan je 17. Plinarski forum kao  središnje mjesto za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja u plinskoj i svim srodnim strukama kao što su dimnjačarstvo, energetika, graditeljstvo... Događaj okuplja sve sudionike ‘plinskog lanca’ i sve koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinom, plinskom tehnikom i gospodarstvom kao što su stručnjaci plinskih i energetskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca opremom i uređajima, predstavnici nadležnih državnih i tijela i ustanova lokalne uprave, predstavnici ispitnih i inspekcijskih tijela, članovi stručnih udruga i mnogi drugi.

Udruženje obrtnika grada Zagreba i ove godine suorganizator je ovog važnog susreta stručnjaka i struke na kojem su uz brojne obrtnike sudjelovali i pročelnici sekcije plinoinstalatera i plinoservisera Tihomir Mihalić i pročelnik sekcije dimnjačara Marko Tomešić.

Na temu plinoinstalateri i plinoserviseri pred izazovima budućnosti Sekciju i Udruženje predstavio je gosp. T. Mihalić koji je istaknuo da je sekcija već odavno prerasla okvire strukovne udruge i postala svojevrsni glasnogovornik plinoinst. i plinoserv. Struke prema svim drugim članovima plinarskog lanca i  prema široj javnosti. . Istaknuo je i odljev stručnih kadrova zapadnoeuropske zemlje višeg životnog standarda ali i istovremeno i činjenicu da sve manji broj mladih nakon osnovne škole se odlučuju za obrtnička zanimanja. , unatoč činjenici da za tim kadrovima na tržištu  rada postoji veliki interes. ....izlaganje je zaključio da će sekcija nastaviti pojačavati svoje djelovanje kako bi struka zadržala mjesto u društvu i gospodarstvu koje im s pravom pripada.