Održan 1. sastanak partnera u okviru projekta THESAURUS

Predstavnici Udruženja obrtnika grada Zagreba prisustvovali su prvom sastanku partnera projekta THESAURUS (25. 11. - 30. 11.), kojeg su organizirali rumunjski partneri Asociatia Culturala Europea i Asociaţia Magister Educationis Neamţ.

Prvom projektnom sastanku sudjelovali su predstavnici iz svih zemalja sudionica THESAURUS projekta: Rumunjska, Hrvatska, Cipar, Turska, Portugal i Turska.

Tokom posjeta gradu Vaslui, predstavnici Obrtničkog udruženja grada Zagreba su imali službeni prijem kod gradonačelnika te kod župana Vaslui županije. Nakon službenog prijema domaćini prvog projektnog sastanka su predstavnicima ostalih partnera organizirali posjetu „Stefan cel Mare” muzeju i “Nicolae Milescu Spatarul” knjižnici. Drugi dan projektnog sastanka je bila održana Internacionalna konferencija „Valorizacija tradicije kroz nove praktične mogućnosti za odrasle učenike“ , na kojem su svi partneri imali prezentacije s kojim su predstavili svoje institucije te izrazili želje i očekivanja kroz sudjelovanje u THESAURUS projektu. U sklopu konferencije također je organizirana i prezentacija poznatih nacionalnih jela i pića svakog od zemalja partnera.

Nakon obavljenih projektnih aktivnosti u Vasluiu, projektne aktivnosti su preseljene u grad Piatra Neamț gdje su na na radionici održane praktične vježbe za sve predstavnike vezane uz tradicionalnu lokalnu baštinu. Uz radionice domaćini prvog projektnog sastanka su ostalim sudionicima organizirali kulturno-tradicijski program prilikom kojeg je ansambl "Şezătoarea" Vânători Neamţ prezentirao tradicijske rumunjske plesove i pjesme. Kordinatori projekta su prilikom boravka u gradu Piatra Neamț sudjelovali u televizijskoj emisiji na regionalnoj TV postaji te su tamo predstavili svoje institucije kao i očekivanja vezana uz THESAURUS projekt.