Natječaji EU, potpore, kreditiranja – I Z D V A J A M O- NOVO

1. Certifikacijom proizvoda do tržišta
Vrsta natječaja:  bespovratna sredstva
Trajanje natječaja: 22.05.2017. - 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.)
Iznosi sredstava: 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća
Predmet: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšala atraktivnost proizvoda i povećala šansa da se domaći proizvodi probiju na zajedničko europsko tržište
Prihvatljivi troškovi:
A) pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
B) transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
C) postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
D) svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda
Najniži i najviši iznos potpore: 20.000,00 HRK - 1.000.000,00 HRK
Intenzitet:
A) mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
B) srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-kk-03-2-1-08-otvoreni-postupak-u-modalitetu-trajnog-poziva

2. Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“
Vrsta natječaja:  bespovratna sredstva
Trajanje natječaja: 01.08.2017. - 10.11.2017.
Iznosi sredstava: 666.666 €
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
Predmet/ svrha: neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima kao i osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu
Prihvatljivi troškovi:
1. Troškovi vezani uz iznos prosječnih nagrada za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja
2. Naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji sudjeluje u obrazovanju učenika, a sukladno broju sati koje učenik mora realizirati u svakoj godini obrazovanja (I godina-560 sati, II godina-630 sati i III godina-640 sati).
Najniži i najviši iznos potpore: 15.000,00 HRK - 150.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
1.  Do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada
2. Do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).
http://www.eu-projekti.info/natjecaji/otvoreni-javni-poziv-za-projekt-naukovanje-za-obrtnicka-zanimanja

3. Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti
Vrsta natječaja: kreditiranje
Županija: Zagrebačka županija/Grad Zagreb
Trajanje natječaja: 08.05.2017. - 31.12.2020.
Prihvatljivi partneri: mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Županije/grada Zagreba
Predmet/ svrha: primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Namjena kredita:
A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
Visina kredita:
A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
Rok otplate kredita:
A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
Visina jamstva – 1:1,5
Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

Za sva pitanja i informacije obratite se Stručnoj službi Udruženja obrtnika grada Zagreba na e-mail: info@obrtnici-zagreb.hr  ili telefon: 01/6189-621

Stručna služba UOGZ