Na 24. sjednici Upravnog odbora o brojnim aktivnostima

Na 24. sjednici  Upravnog odbora koja je održana jučer, 11. rujna 2017. godine napravljen je osvrt na brojne održane aktivnosti  ali i izneseni su planovi za buduće.
Upravni odbor prihvatio je izvješće Nadzornog odbora  o materijalno financijskom poslovanju za drugi kvartal. M.Vuk, predsjednik NO izrazio je zadovoljstvo poslovanjem te dodao da i u narednom razdoblju treba zadržati pozitivne trendove, planirano ulagati u imovinu  i pratiti sve aktivnosti strukovnih sekcija. 
Predsjednik Trojnar prisutne  je informirao o posjetu jubilarnom 50. Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju na kojem je ove godine Hrvatska zemlja partner. Podsjetio je na organizirani posjet  Danima obrtništva u Vukovaru, koji će se održati od 29. 9. do 01.10.2017. te o posjeti sajmu u  „ZEPS Zenica“ koji se ove godine održava u razdoblju od 3. do 7. listopada.
Također je najavio održavanje sajma Zagrebački proizvođači suvenira-Zagreb koji se sada već tradicionalno održava u Trgu bana J.Jelačića u mjesecu listopadu.
Upravni odbor je prihvatio prijedlog odluke o obvezi donošenja godišnjeg programa rada  i financijskog plana strukovnih sekcija do 1. listopada.  Donesena je odluka i o rekonstrukciji dijela krova zgrade na Trgu Mažuranića 13 kao i odluka o prijedlogu članova komisija za provođenja majstorskih ispita.
S obzirom na potrebu izmjene Pravilnika o organizaciji nastupa članova Udruženja obrtnika grada Zagreba na sajmovima  u zemlji i inozemstvu, sufinanciranje posjeta stručnim sajmovima i seminarima, natjecanjima i sudjelovanje u programima Obrtničkog učilišta-članovi su pozvani da prijedloge o izmjenama i dopunama dostave najkasnije do 2. listopada ove godine.