Mirza Šabić – predsjednik novoosnovanog Ceha proizvodnog karaktera

U Udruženju obrtnika grada Zagreba osnovan je Ceh proizvodnog karaktera, jedan od pet cehova predviđenih novom organizacijom. Za predsjednika je izabran Mirza Šabić, a za potpredsjednika Josip Žuglić.

Izabrano je i Upravno tijelo ceha u kojemu će biti desetero obrtnika, po jedan iz svake sekcije. To su:

  • Mirza Šabić (Sekcija krojača) – predsjednik Ceha
  • Josip Žuglić (Sekcija metalaca) – potpredsjednik Ceha
  • Renato Bočak (Sekcija postolara) – član
  • Drago Dević (Sekcija staklara) – član
  • Dalibor Doko (Sekcija optičara) – član
  • Ivan Halužan (Sekcija stolara) – član
  • Marijan Hudetz (Sekcija knjigoveža, kartonažera i papirne konfekcije) – član
  • Alan Prežec (Sekcija mesara i Sekcija pekara) – član
  • Zlatko Tkalčević (Sekcija plastičara) – član
  • Miljenko Vuk (Sekcija kožne galanterije) – član

Ceh proizvodnog karaktera imat će četiri člana u Upravnom odboru Udruženja obrtnika grada Zagreba. Uz predsjednika Ceha Mirzu Šabića i potpredsjednika Josipa Žuglića u Upravnom odboru će biti i Miljenko Vuk te Renato Bočak.

Kao i četiri prethodne osnivačke skupštine ceha i ovu je vodio Vlado Crkvenac, predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Nakon osnivanja cehova predviđenih Statutom slijedi održavanje Skupštine Udruženja obrtnika grada Zagreba gdje će biti izabran predsjednik Udruženja. Predloženi kandidati – Antun Trojnar i Vlado Crkvenac - na sastanku Ceha podsjetili su kolege na svoje karijere u obrtništvu, komorskom sustavu i aktivnosti kojima su se bavili posljednjih godina.