JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH, DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI I ZAKLJUČAK O DOPUNI JAVNOG NATJEČAJA

Danas, 04. srpnja 2018. godine na stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr),  objavljen je Javni natječaj  za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.  Natječaj također možete pronaći u prilogu na ovoj stranici.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu potpora je 60 dana od objave tj.  zaključno 03. rujan 2018.

Korisnici potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb mogu biti obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način.

Potpore se mogu dobiti za:

  • nabavu opreme, alata i inventara za obavljanje osnovne djelatnosti (osim prometnih sredstava),
  • uređivanje poslovnog prostora,
  • edukaciju,
  • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketing i drugo),
  • certifikate kvalitete i znakove kvalitete,
  • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Iznosi potpora su od 10.000 do 30.000 kuna. Na taj iznos korisnik će morati platiti PDV te je obvezan na vlastito ulaganje, barem 20% od dodijeljenog iznosa potpore.

Potpore ćete morati namjenski iskoristiti najkasnije 90  dana od uplate na poslovni račun što će trebati i dokazati. U suprotnom, ako potpora ne bude namjenski iskorištena, odnosno ako se to ne dokaže, dobivena potpora novac morat ćete vratiti u roku od 30 dana.

Prijave se podnose u roku 60 dana od objave Javnog natječaja na stranicama Grada Zagreba, tj. do 03. rujna 2018. godine, Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića (soba 110, 109, 106 i 105).

Uz Prijavu treba biti priložena sva potrebna dokumentacija- nije dopušteno naknadno dopunjavanje iste.

Brojevi telefona na koji se mogu dodatne informacije su: 6101-110, 6166 139, 6166 171, 6100 075, 6101 106, 6100 043, 6101 105.

VAŽNO!!

U PRILOGU POGLEDAJTE ZAKLJUČAK O DOPUNI JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH, DEFICITARNIH I PROIZVODNIH OBRTNIČKIH DJELATNOSTI  

PrilogVeličina
PDF icon natjecaj.pdf384.96 KB
PDF icon prijava_potpore_obrtnicima_2018.pdf2.93 MB
PDF icon zakljucak_o_dopuni_javnog_natjecaja.pdf56.69 KB