IZBORI: Sekcija krznara, Sekcija kišobranara i Sekcija klobučara i kapara

Udruženje obrtnika grada Zagreba

SEKCIJA KRZNARA

SEKCIJA KIŠOBRANARA

SEKCIJA KLOBUČARA I KAPARA

Trg Mažuranića 13
tel 48 77 888, fax 48 26 096
www.obrtnici-zagreb.hr

Zagreb, 14.01.2015.

Br.:01- 28/2015

ČLANOVIMA SEKCIJA

Poštovani kolege,

Želim Vas obavijestiti kako je Skupština Hrvatske obrtničke komore donijela Odluku o raspisivanju i provođenju izbora za članove tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i HOK-a za mandatno razdoblje 2014. – 2018. u cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava.

Iz navedene Odluke proizlazi i obveza Udruženja obrtnika grada Zagreba da provede izbore po strukovnim sekcijama najkasnije do 20. siječnja 2015. godine, a konstituirajuću Skupštinu Udruženja održi najkasnije do 28. veljače 2015. godine.

Stoga vas pozivamo na zajednički sastanak strukovnih sekcija koji će se održati

u srijedu, 21. siječnja 2015. godine, s početkom u 19.00 sati u Udruženju obrtnika grada Zagreba, I. kat

za koji predlažemo slijedeći

Dnevni red:

Informacija o izmjenama i dopunama Statuta UOGZ
Izbor radnog tijela Sekcije u mandatnom razdoblju 2014.-2018.

izbor pročelnika
izbor zamjenika pročelnika
izbor tajnika
izbor članova Poslovnog odbora

Donošenje Odluke o pristupanju Sekcije u jedan od cehova
Izbor (1) predstavnika u ceh
Donošenje programa rada i financijskog proračuna Sekcije za 2015. godinu
Pitanja i prijedlozi

Molimo da se zbog važnosti tema i Vaše osobne informiranosti sastanku odazovete, te da sa svojim prijedlozima i željama pridonesete što kvalitetnijem radu Sekcije.

S poštovanjem,

Predsjednik UOGZ

Vlado Crkvenac