IZBORI: Sekcija kemijskih čistača

Udruženje obrtnika grada Zagreba

Sekcija kemijskih čistača
Trg Mažuranića 13, Zagreb
tel. 48 77 888, fax 48 26 096

Zagreb, 07.01.2015.

Br.: 01-6/ 2015

- Č L A N O V I M A S E K C I J E -

Poštovane kolegice i kolege,

Želimo Vas obavijestiti kako je Skupština Hrvatske obrtničke komore donijela Odluku o raspisivanju i provođenju izbora za članove tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i HOK-a za mandatno razdoblje 2014. – 2018. u cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava.

Iz navedene Odluke proizlazi i obveza Udruženja obrtnika grada Zagreba da provede izbore po strukovnim sekcijama najkasnije do 20. siječnja 2015. godine, a konstituirajuću Skupštinu Udruženja održi najkasnije do 28. veljače 2015. godine.

Stoga vas pozivamo na sastanak Sekcije kemijskih čistača koji će se održati

u četvrtak, 15. siječnja 2015. godine, s početkom u 20.00 sati u Udruženju obrtnika grada Zagreba, Trg Mažuranića 13, I.kat – dvorana Upravnog odbora

za koji predlažemo slijedeći

Dnevni red:

Informacija o izmjenama i dopunama Statuta UOGZ
Izbor radnog tijela Sekcije u mandatnom razdoblju 2014.-2018.

izbor pročelnika
izbor zamjenika pročelnika
izbor tajnika
izbor članova Poslovnog odbora

Donošenje Odluke o pristupanju Sekcije u jedan od cehova
Izbor (1) predstavnika sekcije u Skupštinu UOGZ
Izbor (1) predstavnika u Upravno tijelo ceha
Donošenje programa rada i financijskog proračuna Sekcije za 2015. godinu
Pitanja i prijedlozi

Molimo da se zbog važnosti tema i Vaše osobne informiranosti sastanku odazovete, te da sa svojim prijedlozima i željama pridonesete što kvalitetnijem radu Sekcije.

S poštovanjem,
Tajnik Pročelnik
Blaž Ćurković, v.r. Damir Juretić, v.r.