Goran Maretić ostaje na čelu sekcije proizvođača suvenira

Pročelnik Sekcije proizvođača suvenira i u narednom mandatu bit će Goran Maretić. Odlučeno je to između dva kandidata na sastanku sekcije održanom danas.
Zamjenica pročelnika ostaje Draženka Kubat, kao i tajnik  Željko Ćosić. 

Osim troje čelnika u Poslovni odbor ulaze još četiri  člana: Danijela Halužan Glumbić, Ljiljana Milla, Dijana Smoljo i Filip Lalić.

Sekciju će u Cehu predstavljati Goran Maretić , a Cehu tradicijskih  i umjetničkih  obrta predloženo je da prihvati prijedlog da sekciju u Skupštini Udruženja predstavlja Danijela Halužan Glumbić.

Sekcija proizvođača suvenira  najavila je zainteresiranost za sudjelovanje na 3. Zagrebačkom obrtničkom sajmu kao i organizaciju tzv ljetnog sajma. Radit će se i na kriterijima o nastupu na sajmovima koji će biti definirani Pravilnikom.