Fiskalizacija vrijedi za sve

I članovi Sekcije knjigoveža, kartonažera i papirne konfekcije pripremaju se za fiskalizaciju. Tako su na posljednji sastanak kao gosti pozvani ponuđači opreme i softvera za fiskalizaciju te Ljerka Štimac, zamjenica pročelnika Sekcije intelektualnih usluga, inače vlasnica knjigovodstvenog obrta.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom za članove sekcije koji nemaju registriranu djelatnost trgovine počet će se primjenjivati 1. srpnja i do tada je još dovoljno vremena za pripreme. Gospođa Štimac podsjetila je na niz odredbi kojih se obrtnici moraju pridržavati ako ne žele plaćati visoke kazne.

Što je novo?

Obrtnici se trebaju osloboditi pretpostavke da se zakon ne odnosi samo na one koji rade s gotovinom. To nije točno. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom primjenjuje se na sve. A što je u njemu novo?

Blagajnički maksimum za obrtnike s do 10 zaposlenih je 10.000 kuna. Drugim riječima, sve što bi bilo više mora biti odmah položeno na račun u banci. Odluku o blagajničkom maksimumu obrtnici su već trebali donijeti u obliku internog akta jer Zakon je na snazi od 1. siječnja 2013. godine.

S početkom fiskalizacije svaki obrtnik trebat će prilagoditi i izgled svojih računa bez obzira bili gotovinski ili bezgotovinski. Što sve treba sadržavati računi, odnosno koji su njegovi elementi jasno i nedvosmisleno je propisano Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Prema tim kriterijima tvrtke koje se bave izradom softvera za fiskalizaciju napravile su svoja rješenja te su za njih odgovorna.

Kako treba izgledati račun na primjeru je pokazala Ljerka Štimac pojašnjavajući svaki novi element. Ako je riječ o naplati u gotovini tada je važno da taj račun ima takozvanu JIR oznaku (JIR znači jedinstveni identifikator računa) što je dokaz da je fiskaliziran. Dođe li do internetskog prekida veze s Poreznom upravom račun treba fiskalizirati unutar 48 sati od izdavanja. Poreznici su najavili kako će rok teći od ponoći onoga dana kada je račun izdan čime su, kako kažu, željeli izaći u susret obrtnicima.

Virtualan poslovni prostor

Računi svake godine počinju od broja 1, a jedini izuzetak može biti ova godina. Hoće li oni koji u fiskalizaciju ulaze 1. srpnja ili možda već 1. travnja početi račune od broja 1 ili nastaviti s onim brojem gdje su stali mogu odrediti svojim internim aktom. S obzirom na to da je praćenje slijeda brojeva nužno logično je i pitanje kako se toga pridržavati ako se izdaju i gotovinski i bezgotovinski računi.

Rješenje treba potražiti u onome što se naziva poslovni prostor, rekla je Ljerka Štimac. Naime, ovdje nije riječ o fizičkom poslovnom prostoru već o virtualnom pa tako obrtnik može imati jednu oznaku poslovnog prostora za gotovinske račune a drugu za bezgotovinske. I to naravno treba odrediti internim aktom.

Hoće li obrtnik imati jedan ili više internih aktova sporedno je, bitno je da postoji sadržaj koji propisuje zakon. Interni akt će samo poslužiti u slučaju inspekcijskoj nadzora i ne treba ga nikamo nositi na ovjeru.

Mnogi obrtnici koji će račune fiskalizirati od 1. srpnja još razmišljaju o tome koju opremu ili softver nabaviti i što im je neophodno. Ponude svih koji su se do sada predstavili u udruženju dostupne su OVDJE. Na sastanku članovima Sekcije knjigoveža, kartonažera i papirne konfekcije posebno se predstavio T - Hrvatski Telekom.

Ukratko, obrtnici su upoznati i s aktualnim natječajima za poticaje Grada Zagreba i Ministarstva poduzetništva i obrta koje bespovratna sredstva daje kroz program Poduzetnički impuls. Kako je Poduzetnički impuls zahtjevniji pomoć se može potražiti u nekoj od potpornih institucija: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=83 kojima je ministarstvo u tu svrhu i odobrilo sredstva.

* * *

Primjere odluka i računa u prilogu pripremila je LJERKA šTIMAC, vlasnica knjigovodstvenog obrta i zamjenica pročelnika Sekcije knjigovodstvenih usluga. Podaci o nazivu obrta, vlasniku, adresi te OIB, IBAN, žiro-račun, telefon, e-mail i matični podaci kupca izmišljeni su.

Knjigovodstveni obrt, vl. Ljerka Štimac
10090 Zagreb, Marina Tartaglie 31
mob 091/5318-233
e-mail: knjigovodstveni.obrt.vl.ljerka.stimac@zg.t-com.hr