EUPROCROB: Uspješno obavljene pripreme za stručno usavršavanje u Padovi

Pripreme za provedbu projekta EUPROCROB su pri kraju i na naše kozmetičarke kreću u Padovu već za nekoliko dana, 20. siječnja u 13 sati s Trga Mažuranića. Riječ je o jednom od projekata Obrtničkog učilišta za koji su osigurana sredstva iz Europske unije (Program cjeloživotnog učenja, potprogram Leonardo da Vinci).

Projektom je planirano da 15 obrtnica iz Zagreba i Zagrebačke županije te drugih stručnih osoba za provede 6 dana na usavršavanju u Padovi. Za sudionice projekta Obrtničko učilište organiziralo je pripreme osnova talijanskog jezika i kulturološke pripreme koje je vodila Ana Grubišić, profesorica talijanskog jezika.

Osim s jezikom domaćina, sudionice projekta upoznate su i s gospodarskim, povijesnim i kulturnim značajem i razvojem grada Padove. Naravno, bilo je govora i o programu rada za vrijeme mobilnosti koja se provodi u partnerstvu sa Sekcijom za ljepotu Nacionalne konfederacije obrtnika (CNA) iz Padove.

Pripreme su se odvijale u prijepodnevnim satima, prema dogovorenom rasporedu koji su sudionice uskladile s radnim vremenom svojih kozmetičkih, salona.

Zainteresiranost za ovo stručno usavršavanje veoma je visoka kod svih, neovisno o tome je li riječ o kozmetičarkama, make-up artisticama, maserkama, pedikerkama, spa i wellness stručnjakinjama. Polaznice priprema za stručni posjet Padovi redovito su ispunjavale sve domaće zadaće predviđene za samostalni rad.

Po povratku u Zagreb održat će se sastanak svih sudionica projekta, napraviti evaluacija provedenih aktivnosti te će se svima koji su sudjelovali dodijeliti potvrda o jezičnim pripremama. Očekuje se i da pozitivna europska iskustva prenesu će u praksu i u rad s naučnicima.