Državne nekretnine d.o.o. raspisale natječaj za zakup poslovnih prostora, većina njih u strogom centru Zagreba

Ilica, Bauerova, Gajeva, Jurišićeva neke su od adresa poslovnih prostora koje Državne nekretnine daju u zakup na rok od 5 godina. 

Poslovni prostori uglavnom se mogu koristiti za ugostiteljske, trgovačke, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodne i tiskarske djelatnosti te skladištenje i deficitarne djelatnosti. 
Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA je  21. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom trgovačkom društvu

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 1/17 " i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice "NE OTVARATI DO 21. prosinca 2017. DO 12:00 sati“.

Sve informacije možete pronaći na poveznici: http://www.hr-nekretnine.hr/natjecaji.html