Damir Židanić na čelu novog Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera na osnivačkoj skupštini izabrao je Damira Židanića za predsjednika, a Marija Miletića za potpredsjednika. Oni će također biti predstavnici Ceha u Upravnom odboru Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Svih devet predstavnika Ceha su iz iste, najbrojnije sekcije u Udruženju obrtnika grada Zagreba, a to je Sekcija intelektualnih usluga.

Kao i ostali cehovi koji će djelovati u Udruženju i ovaj će imati Upravno tijelo ceha. Odlučeno je da u njemu budu:

  • Damir Židanić – predsjednik C eha
  • Marijo Miletić - potpredsjednik Ceha
  • Isabela Amalie Bonyaj - član
  • Mihaela Jurković - član
  • Marina Perković - član
  • Biserka Cvijetinović - član
  • Vlasta Mustar - član
  • Miljenko Milanović - član
  • Dina Filipović Grgurić - član

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera četvrti je ceh osnovan u Udruženju obrtnika grada Zagreba. Još predstoji samo osnivanje Ceha proizvodnog karaktera koje je najavljeno za petak.

Osnivačku sjednicu vodio predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Vlado Crkvenac, uz pomoć i podršku stručne službe.