7. sjednica Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera i članova PO Sekcije

Sedma po redu sjednica Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera i članova Poslovnog odbora sekcije održan je 7. studenog 2016. godine.
Predsjednik Židanić je podsjetio da je rasprava o novoj poreznoj reformi u tijeku  te iznioio prijedloge  vezane za intelektualne djelatnosti: povećanje stope na dohodak sa sadašnjih 12-25-40 % na 24-36 % ; osobni dobitak se povećava s 2.600,00 na  3.800,00; za porezne olakšice za djecu se povećava koeficijent; za povremene poslove se predlažu isti doprinosi; prag za ulaz u sustav PDV je 300.000,00 kuna; za nekretnine stopa se smanjuje s 5% na 4%, porez na tvrtku se ukida…

U osvrtu na provedbu plana rada Ceha i Sekcije u 2016. godini, zaključeno je da je manje-više sve i provedeno.

Planom za 2017. godinu predviđeno je održavanje dvije Sekcije i 4 Poslovna odbora te dvije sjednice Ceha; sudjelovanje na stručnim seminarima, organizacija dva okrugla stola, posjet stručnim sajmovima ( porezno savjetovanje u Opatiji i dani komunikacije u Rovinju ); posjet članova jednom od sajmova u inozemstvu.

U nastavku sastanka napravljen je osvrt na 81. Zlatnu iglu uz zaključak da je potrebno napraviti više izmjena u samoj organizaciji.