Gradska groblja i krematorij

Ulaz u Mirogoj

GROBLJE MIROGOJ- MJESEC LIPANJ 2017. 

GROBLJE MIROGOJ – 29.05.-04.06.2017.
         FOTO SINIŠA - vl. Ines Grgetić , Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
         Mob. 095/3356-798, 091/5537-866    e-mail: in.foto.studio@gmail.com
             U SURADNJI – ADRESA IZ USLUGE ZA MUŠTERIJE
        FOTO CENTAR TREŠNJEVKA, Nova cesta 111,
       
vl. Antonio Subašić Mob. 092 291 8057

GROBLJE MIROGOJ – 05.06.-11.06.2016.
         FOTO STUDIO“ E“, Ilica 137, tel. 3773 080, mob. 091 100 5997
          vl. Jure Badrov - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
            e-mail: fotoe@globalnet.hr

GROBLJE MIROGOJ – 12.06.-18.06.2017.
       
FOTO „NANA“, Ilica 277, tel. 37 50 366
         Mob. 091 3750 102

        vl. Jožica Frkanec - Štefko - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
          e-mail: fotonana.fotonana@gmail.com

GROBLJE MIROGOJ – 19.06.-25.06.2017.
         FOTO STUDIO „ C“, Petrinjska 13, tel. 48 14 182
         Mob. 091 5005 090

         vl. Vlado Bardov - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
               e-mai: fotoc@zg.t-com.hr

GROBLJE MIROGOJ – 26.06.-02.07.2017.
         FOTO STUDIO „ĐURĐICA“, Hrvatskog proljeća 15, tel. 29 94 664
          Mob. 091 5694 392

          vl. Đurđica Cetin- Kožić - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
             e-mail: foto.djurdjica@gmail.com

 

 

 

GROBLJE MIROŠEVAC- MJESEC LIPANJ 2017. 

GROBLJE MIROŠEVAC – 29.05.-04.06.2017.
         FOTO CENTAR TREŠNJEVKA, Nova cesta 111,
          Mob. 092 291 8057
         
vl. Antonio Subašić - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
            e-mail:  
fotocentar.antonio@gmail.com

GROBLJE MIROŠEVAC – 05.06.-11.06.2016.
         FOTO STUDIO FOKUS, Argentinska 2, tel. 34 55 009
         Mob. 091 5717 777

        vl. Mato Blažanović - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
          e-mail: photofokus@gmail.com

GROBLJE MIROŠEVAC – 12.06.-18.06.2017.

            FOTO SINIŠA - vl. Ines Grgetić , Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
        Mob. 095/3356-798, 091/5537-866    e-mail: in.foto.studio@gmail.com
             U SURADNJI – ADRESA IZ USLUGE ZA MUŠTERIJE
        FOTO CENTAR TREŠNJEVKA, Nova cesta 111,
       
vl. Antonio Subašić Mob. 092 291 8057

GROBLJE MIROŠEVAC – 19.06.-25.06.2017.
         FOTO STUDIO“ E“, Ilica 137, tel. 3773 080, mob. 091 100 5997
          vl. Jure Badrov - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
           e-mail: fotoe@globalnet.hr

GROBLJE MIROŠEVAC – 26.06.-02.07.2017.
FOTO „NANA“, Ilica 277, tel. 37 50 366
         Mob. 091 3750 102

        vl. Jožica Frkanec - Štefko - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
          e-mail: fotonana.fotonana@gmail.com

 

 

GROBLJE MARKOVO POLJE- MJESEC LIPANJ 2017. 

GROBLJE MARKOVO POLJE – 29.05.-04.06.2017.
          FOTO STUDIO „ĐURĐICA“, Hrvatskog proljeća 15, tel. 29 94 664
          Mob. 091 5694 392

          vl. Đurđica Cetin- Kožić - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
             e-mail: foto.djurdjica@gmail.com

GROBLJE MARKOVO POLJE – 05.06.-11.06.2016.
         FOTO  „SUPER-  A“, Siget 18 a, tel. 6527616
           Mob. 098 276 384

           vl. Predrag Gostimirović - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
            e-mail:  fotosupera@gmail.com

GROBLJE MARKOVO POLJE – 12.06.-18.06.2017.

              FOTO CENTAR TREŠNJEVKA, Nova cesta 111,
          Mob. 092 291 8057
         
vl. Antonio Subašić - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
            e-mail:  
fotocentar.antonio@gmail.com

GROBLJE MARKOVO POLJE – 19.06.-25.06.2017.

            FOTO STUDIO FOKUS, Argentinska 2, tel. 34 55 009
         Mob. 091 5717 777

        vl. Mato Blažanović - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
          e-mail: photofokus@gmail.com

GROBLJE MARKOVO POLJE – 26.06.-02.07.2017.

            FOTO SINIŠA - vl. Ines Grgetić , Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
        Mob. 095/3356-798, 091/5537-866    e-mail: in.foto.studio@gmail.com
             U SURADNJI – ADRESA IZ USLUGE ZA MUŠTERIJE
        FOTO CENTAR TREŠNJEVKA, Nova cesta 111,
       
vl. Antonio Subašić Mob. 092 291 8057

 

 

KREMATORIJ - MJESEC LIPANJ 2017. 

KREMATORIJ – 29.05.-04.06.2017.
         FOTO „NANA“, Ilica 277, tel. 37 50 366
         Mob. 091 3750 102

        vl. Jožica Frkanec - Štefko - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
          e-mail: fotonana.fotonana@gmail.com

KREMATORIJ – 05.06.-11.06.2016.
         FOTO STUDIO „ C“, Petrinjska 13, tel. 48 14 182
         Mob. 091 5005 090

         vl. Vlado Bardov - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
               e-mai: fotoc@zg.t-com.hr

KREMATORIJ – 12.06.-18.06.2017.
            FOTO STUDIO „ĐURĐICA“, Hrvatskog proljeća 15, tel. 29 94 664
          Mob. 091 5694 392

          vl. Đurđica Cetin- Kožić - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
             e-mail: foto.djurdjica@gmail.com

KREMATORIJ – 19.06.-25.06.2017.
             FOTO  „SUPER-  A“, Siget 18 a, tel. 6527616
           Mob. 098 276 384

           vl. Predrag Gostimirović - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
            e-mail:  fotosupera@gmail.com
 

KREMATORIJ – 26.06.-02.07.2017.
            FOTO STUDIO“ E“, Ilica 137, tel. 3773 080, mob. 091 100 5997
          vl. Jure Badrov - Dežurstvo i snimanja po narudžbi na poziv
           e-mail: fotoe@globalnet.hr