Ceh frizera i kozmetičara

Upravno tijelo ceha frizera i kozmetičara

  • Ivica Zanetti  ( Sekcija frizera ) – predsjednik Ceha
  • Antonija Tretinjak ( Sekcija kozmetičara ) - potpredsjednica Ceha
  • Spomenka Krebsz ( Sekcija frizera ) - član
  • Hata Novalija ( Sekciaj frizera )  - član
  • Marija Hercigonja  ( Sekciaj frizera ) - član
  • Renata Šmida  ( Sekcija kozmetičara ) - član
  • Ivana Buterin  ( Sekcija kozmetičara )- član

Novosti

Novosti

Ceh frizera i kozmetičara planira niz aktivnosti u 2017.

Ceh frizera i kozmetičara 7. studenog 2016. godine održao je 3. sjednicu na kojoj je napravljen plan rada i financijski plan Ceha  za 2017. godinu.
U planu je : sudjelovanje u humanitarnom projektu Groznica maturalne večeri, susret frizera i kozmetičara HOK-e; Hair show; Zlatni ruž; sudjelovanje na sajmu Dani ljepote; sudjelovanje na 2. Zagrebačkom obrtničkom sajmu; strukovni sajmovi u regiji i međunarodni; edukacije i treninzi; sudjelovanje na EU projektima; organizacija okruglih stolova i seminara; nabava opreme za frizerski i kozmetički praktikum.